Welkom

Mijn missie is om mensen energie te geven, te inspireren, te motiveren en warm te krijgen voor een duurzamer leven. Dit gebeurt onder het motto ‘Meer met Minder’ waarbij meer kwaliteit van leven samengaat met een minder grote impact op onze leefomgeving. Ik werk aan het samenwerken aan energiebesparing, duurzame opwekking, groenere leefomgeving, beter omgaan met natuurlijke bronnen, minder vervuiling en verspilling. Met gedrevenheid wil ik mensen inspireren tot het nemen van duurzame beslissingen. Het bijdragen aan het een betere kwaliteit van leven blijft mij inspireren.

Achtergrond
Mijn opleiding tot ingenieur volgde ik aan de Universiteit Wageningen. Hoofdvakken waren ecologie van bouwen en wonen, voorlichtingskunde en verzorgingstechnologie. Mijn werkervaring deed ik op bij een ingenieursbureau op het gebied van energiezuinige nieuwbouw en renovatie. Bij een aantal woningcorporaties en een organisatie voor kinderopvang werkte ik als directeursbestuurder en in managementfuncties. Sinds 2008 ben ik actief als energieambassadeur.